Drei Fotos
Klassenjahrgang 1957 – 1967 Foto Mai 1965 Jugendweihe 8 b kurz vor der Jugendweihe
Klassenjahrgang 1957 – 1967 Foto Mai 1965 Jugendweihe 8 b kurz vor der Jugendweihe

01 = Frank Kirchner
02 = Robert Potz
03 = Gerd Prüfer („Piep“)
04 = Dieter Geithner
05 = ? Füchsel  †
06 = Sybille Schauer (Wbn.)
07 = Maritta Hilpert, verh. Cseri
08 = Gabriele Quak
09 = Monika Schütze
10 = Ulrich Müller
11 = Reiner Görsch
12 = Bernd Rahn
13 = Volker Kaiser
14 = Karl-Friedrich Triemer
15 = ?  Dix
16 = Hans-Jörg Heubach

17 = Jürgen Koch
18 = Eberhard Hempel
19 = Jürgen Schneider
20 = Ilona Bauer, verh. Unbescheidt
21 = Christine Körner, verh. Peine
22 = Horst Lövenich
23 = Ellen Rahn (? ohne Gewähr ?)
24 = Angela Hoppert
25 = Regina Franke, verh. Schönfeld
26 = Karin Hesse (? ohne Gewähr ?)
27 = Regina Schütze (Wbn.)
28 = Walther Jakob
29 = Helmut Bachem
30 = Reiner Kluge
31 = Bernd Patzer †

Klassenjahrgang 1957 – 1967 Foto 1965 Jugendweihe 8 b im Holzlandsaal
Klassenjahrgang 1957 – 1967 Foto 1965 Jugendweihe 8 b im Holzlandsaal

01 = ? Dix
02 = Robert Potz
03 = Christine Körner, verh. Peine
04 = Angela Hoppert
05 = Ilona Bauer, verh. Unbescheidt
06 = Monika Schütze
07 = Sybille Georgi, verh. Geithner
08 = Maritta Hilpert, verh. Cseri
09 = Elisabeth Lövenich (Schwester von 13)
10 = Frank Kirchner
11 = Gerd Prüfer „Piep“
12 = Hans-Jörg Heubach
13 = Horst Lövenich (Bruder von 09)
14 = Jugendweiheausschuss

15 = Jürgen Koch
16 = Hans Vetter – Lehrer
17 = Walther Jakob
18 = Dieter Geithner
19 = Helmut Bachem
20 = Volker Kaiser
21 = Reiner Görsch
22 = Jugendweiheausschuss
23 = Eberhard Hempel
24 = Bernd Rahn
25 = Karl-Friedrich Triemer
26 = Reiner Kluge
27 = Jürgen Schneider

Klassenjahrgang 1957 – 1967 Foto 1965 Jugendweihe 8 b
Klassenjahrgang 1957 – 1967 Foto 1965 Jugendweihe 8 b

01 = Alfred Haiser - Kurorchester
02 = Jürgen Koch
03 = Horst Lövenich
04 = Frank Kirchner

05 = Jürgen Schneider
06 = Carl Vetter - Lehrer
07 = Jugendweiheausschuss
08 = Günter Bergk - Direktor